< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=204576676758758&ev=PageView&noscript=1" />

Annocment :Pos Laju courier fee increase致尊敬的顾客们,


感谢您选择 TO1 EXPRESS (M) SDN BHD 以及长期以来的支持。


⚠️紧急通知⚠️


由于本地快递Pos Laju 运费近期正悄悄涨价,我们不断的协调以至来个平衡,在逼不得已之下只能从新调整价钱,新价钱将于12/8/2022 生效


【POS Laju 快递新价钱】        

首2kg =  RM7.00

续 kg  = + RM2.50


注意: 其他快递暂不受影响,谢谢支持


希望大家多多理解和包容,在此致百分感谢,敬请原谅

Tags: